Användarvillkor

Användarvillkor för Restaurangwebben.se

Inledning

Restaurangwebben är en internetbaserad tjänst för bokning av bord och övrigt innehåll på hemsidor som menyer, formulär, blogg och eventkalender på restauranger drivs av företaget Moln8 AB AB. Nedanstående villkor reglerar din användning av Restaurangwebben.

Tjänsten ställs till förfogande av Restaurangwebben på uppdrag av den restaurang du bokar bord på eller använder övriga tjänster som exempelvis formulär och tillhandahålls via Restaurangens hemsida eller annan hemsida som restaurangen väljer att publicera tjänsten på.

Genom att använda Tjänsten accepterar du dessa villkor (”Användarvillkoren”).

Användning av Tjänsten

I samband med din användning av Tjänsten kan Restaurangwebben skicka e-post och sms relaterade till fullföljandet av din bokning. Dessutom kan du, om du väljer det vid bokningstillfället även få ytterligare information i form av nyhetsbrev, erbjudanden etc av Restaurangen via Restaurangwebben eller restaurangen som använder tjänsten. Restaurangen skickar och ansvarar helt själv för denna typ av meddelanden. Du samtycker till att inte använda Tjänsten på ett sätt som kan få den att störas eller försämras, eller på något sätt som strider mot gällande lagstiftning. Din tillgång till Tjänsten medges tills vidare och Restaurangwebben förbehåller sig rätten att återkalla eller förändra Tjänsten utan föregående meddelande. Restaurangwebben har rätt att när som helst och oavsett skäl och utan föregående meddelande säga upp eller begränsa din tillgång till Tjänsten. Genom att använda Tjänsten förvärvar du ingen immateriell äganderätt till Tjänsten eller det innehåll som du kommer åt. Du får inte återanvända, kopiera, vidareförmedla eller publicera innehåll, varumärken eller logotyper som används i Tjänsten. Du bär ansvaret för att vidta alla nödvändiga tekniska och andra arrangemang för att få tillgång till Tjänsten.

Din bokning

Du är ansvarig för att uppgifterna du lämnar i samband med din bokning är korrekta och aktuella. Restaurangwebben förbehåller sig rätten att ändra eller annullera en bokning. Alla frågor kring din bokning eller restaurangbesöket ska ställas direkt till Restaurangen. Bokningen är ogiltig om Användarvillkoren inte accepterats i samband med bokningen.

Restaurangens villkor och bestämmelser

De restaurangtjänster du bokar genom att använda dig av Tjänsten tillhandahålls av Restaurangen, d.v.s. inte av Restaurangwebben. När du använder Tjänsten för att boka bord på en Restaurang, ingår du och Restaurangen ett avtal som Restaurangwebben inte är en del av. Användarvillkoren gäller utöver villkoren i avtalet mellan dig och Restaurangen och Restaurangens villkor utgör inget alternativ till dem.

Hantering av personuppgifter

När du använder Tjänsten kommer Restaurangen samla in vissa personuppgifter (ditt namn, telefonnummer, epostadress och ip-adress) samt information om själva bokningen (datum, tid, antal personer, meddelande etc) med hjälp av Tjänsten vilket innebär att Restaurangen är personuppgiftsansvarig medan Restaurangwebben är personuppgiftsbiträde åt Restaurangen.

Uppgifterna samlas in för att din bokning ska kunna hanteras och för att du ska kunna boka enklare vid framtida tillfällen samt att restaurangen skall kunna kontakta dig för kundundersökningar och erbjudanden. Personuppgifterna sparas kommer vara tillgängliga för personal på Restaurangen, Restaurangwebben och våra underbiträden. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätta dem, radera dem etc. Begäran om detta ska ske skriftligen till Restaurangen. För fullständig information kring behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta Restaurangen. Du har även möjlighet att lämna klagomål till den svenska tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Cookies och loggar

Tjänsten använder sig av cookies för att du ska slippa uppge dina uppgifter varje gång du använder Tjänsten. Dessa cookies sparas på din dator och vill du undvika detta kan du stänga av cookies i webbläsarens inställningar. Tjänsten använder sig även av s.k. webbserverloggar för att samla in information om hur Tjänsten används. Information som samlas in via webbserverloggar kan innehålla exempelvis tid och datum för besöken, vilka sidor som besökts samt vilka funktioner som använts.

Friskrivningar

Restaurangwebben avsäger sig allt ansvar för tjänster och produkter som tillhandahålls av Restaurangen samt Restaurangens underlåtenhet att helt eller delvis tillhandahålla sådana tjänster eller produkter till dig. Restaurangwebben tar inte heller ansvar för hur Restaurangen behandlar och använder de personuppgifter kring bokningen som Restaurangwebben hanterar för Restaurangens räkning. Restaurangwebben avsäger sig allt ansvar för eventuella avbrott eller brister i Tjänstens kvalitet (avseende tex dess funktion, innehåll, tillgänglighet och prestanda) samt för eventuella direkta eller indirekta skador eller kostnader som du drabbas av till följd av din användning av Tjänsten.

Ändring av Användarvillkoren

Restaurangwebben förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor för att exempelvis avspegla ändringar i lag eller i Tjänsten.

Restaurangwebben.se
info@restaurangwebben.se